Anketa o fakultetu i nastavnom procesu

1/5
Početak

U cilju unapređenja nastavnog procesa na Mašinskom fakultetu, pre overe semestra sprovodi se anketiranje studenata o radu nastavnika i saradnika fakulteta.

Učešće u anketi daje vam pravo da date svoje mišljenje o nastavnom procesu i radu nastavnika i asistenata, a fakultetu pruža priliku da unapredi nastavni proces na osnovu vaših odgovora. Imate jedinstvenu priliku da i vi ocenite one koji vas ocenjuju. Iskoristite je!

Anketa je anonimna. Anketu organizuje prodekan za nastavu. Rezultati ankete su dostupni javnosti. Molimo vas da ISKRENO iznesete svoje stavove i date objektivnu procenu.

Kod od 8 karatera koji će vam biti prikazan nakon popunjene ankete morate dostaviti studentskog službi prilikom overe semestra jer vam je on potvrda da ste istu popunili! BEZ ISPRAVNOG KODA NIJE MOGUĆE OVERITI SEMESTAR!